INSTRUKCJA UNIEWAŻNIAJĄCA
prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do odwołania tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w przypadku umowy obejmującej kilka towarów zamówionych przez konsumenta w ramach jednego zamówienia i dostarczonych oddzielnie: ” w którym to przypadku Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wyznaczony przez Ciebie przejąłeś w posiadanie ostatniego towaru”.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy

Bridgeclub Berlin e.V.
Klaus Maaß
Kantstr. 98
10627 Berlin
post@bridgeverein.de
FAX 030 45086486

poinformuje Państwa za pomocą jasnego oświadczenia (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o uchyleniu niniejszej Umowy.
W tym celu można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy. Można go znaleźć tutaj: “Formularz wycofania próbki

W celu zachowania okresu na odstąpienie od umowy wystarczy, że przed upływem okresu na odstąpienie od umowy wyślesz powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Ciebie innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). W celu uzyskania zwrotu kosztów wykorzystamy te same środki płatnicze, które zostały użyte do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony za ten zwrot kosztów.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni.

Koszty bezpośrednie zwrotu towaru ponosi klient.